نانشنامه:درباره

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نانشنامه ،نادانشنامه‌ای است همگانی و آزاد و همچنین دارای نسخ کپنی با یارانه دولتی. بدین ترتیب که همه می‌توانند به نوشتن و خرابکاری نوشته‌های ننوشته بپردازند. البته این غلط‌ها باید بر اساس موازین نانشنامه نباشد. یعنی مطالب کاملا با طرفانه و کپی کاری صرف باشد. البته با کمی ادویه. این کار خیلی ساده است کپی و پیست. اطمینان داشته باشید مطلب مزخرف شما را کسی نخواهد خواند چه رسد به اینکه مورد بررسی قرار گیرد. این کار توسط ارگان‌های ناموجود صورت می‌پذیرد.<< وای بر حال کم فروشان ، الذین در این پروژه مشارکت کنند.>> البته ناگفته ماند که این پروژه یکی از نادانشنامه‌ترین نانشنامه‌های دنیاست.

نانشنامه به لحاظ ساختاری نیز بی همتاست ، چونان اوضاع قمر رو عقرب و گاه عقرب رو قمر است که بیا و درستش کن. البته کشکی کشکی هم نیست. در اینجا اصولی حکمفرما است که تخطی از آن باعث مرگ است. از این جمله اند : << ناشنامه محلی برای تمرین دمکراسی است.>> و << هر گاه بین یک راهی قرار گرفتید با رای گیری راه بهتر را انتخاب کنید.>>

برای آشنایی بیشتر با این سامانه فوق بشری به نانشنامه:من‌آموز رجوع کنید.