اقتصاد

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

قال الامام الخمینی : الاقتصاد المال الحمار : اقتصاد مال خر است .

  • اقتصاد مجموعه ای از مضخرفات است که برای سرکیسه کردن ملت و خرکردن آنها تحت عنوان دانش اقتصاد به بشریت قالب شده است. اقتصاددانان مجموعه ای از نوع علاف بشر به شمار می روند که غیر از کشیدن نمودار و تکان دادن دست (در حال توضیح دادن) برای فرو کردن آنها در ذهن بقیه هنر دیگری ندارند. از آنجاکه اقتصاد مجموعه ای از مهملات و بازی با ریاضی و آمار است، معمولا 99.9 درصد اقتصاددانان زندگی فقیرانه ای دارند و نمی توانند گلیم خود بدبختشان را از آب بیرون بکشند.

در تعریف آکادمیک، اقتصاد، دانش تخصیص منابع بیشمار به نیازهای محدود بشر که همان نیاز شکمی و زیرشکمی است دانسته می شود. دانشجویان اقتصاد در طی دوران تحصیل یاد میگیرند که چطور مخ دختر و پسر مردم را بزنند و پس از فارغ التحصیلی چگونه از همه چیز و همه کس شاکی باشند. نیمی از اقتصاد خوانده ها، روزنامه نگار می شوند و نیم دیگر نیز به فعالیت سیاسی مشغول هستند و نیم دیگر نیز به مسافرکشی و نیم دیگر نیز شب ها در اینترنت در حال تردد هستند.