زمین

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام فامیل (جیانگ زمین) ز+مین م+ین ی+نون همانتور که مشاهده میشود این واژه ترکیبی است.زمین یعنی بجنگ تا درآمد کسب کنی برای سیر کردن شکمت. البته برخی انسانها که ظاهرا مشکلی بابت سیر کردن شکمشان نداشته اند این واژه را به طریق دیگری معنا کرده اند.از نظر آنها زمین ترکیب بهم ریخته ی (زن و می) میباشد!