فحشا

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

فحشا به نتایج متقیم عملکرد موجودی به نام محمود احمدی نژاد میگویند.در این راستا از سردار زارعی به عنوان پرچمدار این حرکت نام میبرند که اعمالش تحت تاثیر مستقیم عملکرد محمود بوده است.